عضویت در سایت ورود
ورود به سایت


» » نتایج مسابقات پرس سینه با لوازم باشگاه های کشور

نتایج مسابقات پرس سینه با لوازم باشگاه های کشور

در تاریخ : 24.12.94
توسط : ChampexNews
نظرات : 0
بازدیدها : 3936
نتایج مسابقات پرس سینه با لوازم باشگاه های کشور


خبرگزاری چمپکس نیوز :مسابقات پرس سینه با لوازم باشگاه های کشور در تاریخ 19 اسفند ماه جاری با شرکت 9 استان در رده سنی نوجوانان، 8 تیم از 8 استان در رده سنی جوانان، 11 تیم از 10 استان در رده سنی بزرگسالان، 10 تیم از 9 استان در رده سنی مستر 1، 4 تیم از 4 استان در رده سنی در رده سنی مستر 2، 4 تیم از 4 استان در رده سنی مستر 3، در حضور ریاست محترم پاورلیفتینگ کشور جناب آقای مجتبی ملکی و مسئولین برگزاری و هیات داوران برگزار گردید.

نتایج رده سنی نوجوانان :

دسته وزنی 53 کیلوگرم :
1-آقای پوریا سعادتیان از زنجان با مجموع 92/5 کیلوگرم مقام اول
2-آقای میلاد قربانی از زنجان با مجموع 82/5 کیلوگرم مقام دوم
3-آقای رضا مولایی با مجموع 30 کیلوگرم مقام سوم

دسته وزنی 59 کیلوگرم :
1-علی رضا نوری از زنجان با مجموع 102/5 کیلوگرم مقام اول
2-عبدالله آذرمینا از فارس با مجموع 102/5 کیلوگرم مقام دوم
3-کسری خالدیان از دیوان دره با مجموع 92/5 مقام سوم

دسته وزنی 66 کیلوگرم :
1-محمد مهدی شهبازیان از هیات ایلام با مجموع 140 کیلوگرم مقام اول
2-بهزاد شامحمدی از دیوان دره با مجموع 107/5 کیلوگرم مقام دوم
3-ضفا بزرگ نیا از ایلام با مجموع 102/5 کیلوگرم مقام سوم

دسته وزنی 74 کیلوگرم :
1-محمد دانش پور از زنجان با مجموع 127/5 مقام اول
2-هادی افشار احمدی از زنجان با مجموع 127/5 مقام دوم
3-محمد سجاد نرگس از ایلام با مجموع 97/5 مقام سوم

دسته وزنی 83 کیلوگرم :
1-تورج جانی از زنجان با مجموع 165 کیلوگرم
2-علی حسن زاده از گناوه با مجموع 162/5 مقام دوم
3-ابوالفضل پرورده از ایلام با مجموع 130 کیلوگرم مقام سوم

دسته وزنی 93 کیلوگرم :
1-مهدی بختیاری از زنجان با مجموع 140 کیلوگرم مقام اول
2-محمد باقر رمضانی از ایلام با مجموع 140 کیلوگرم مقام دوم
3-منصور عبدالهی از ایلام با مجموع 100 کیلوگرم مقام سوم

دسته وزنی 105 کیلوگرم :
1-سعید سادری شیرازی از فارس با مجموع 200 کیلوگرم مقام اول
2-محمدرضا فتحی از هیات زنجان با مجموع 150 مقام دوم

دسته وزنی 120 کیلوگرم :
1-ابوالفضل آغچه پور از زنجان با مجموع 175 کیلوگرم مقام اول
2- سپهر روشنی از ایلام با مجموع 140 کیلوگرم مقام دوم

دسته وزنی 120+ کیلوگرم :
1-علی عابدینی از هیات زنجان با مجموع 170 کیلوگرم مقام اول

نتایج رده سنی جوانان :

دسته وزنی 53 کیلوگرم :
1-بهنام دستوار از هیات زنجان با مجموع 100 کیلوگرم مقام اول

دسته وزنی 59 کیلوگرم :
1-میثم آذرشب از ناهید دزفول با مجموع 130 کیلوگرم مقام اول
2-بهنام پژدم از فارس با مجموع 122/5 کیلوگرم مقام دوم

دسته وزنی 66 کیلوگرم :
1-علی فرحی از فارس با مجموع 157/5 مقام اول
2-میلاد فرامرزی از ایلام با مجموع 127/5 مقام دوم
3-بهنام ابهریان از دیوان دره با مجموع 120 کیلوگرم مقام سوم

دسته وزنی 74 کیلوگرم :
1-امین کریمی از زنجان با مجموع 180 کیلوگرم مقام اول
2-علی نجفی از خیبر رفسنجان با مجموع 130 کیلوگرم مقام دوم

دسته 83 کیلوگرم :
1-پدرام امینی از زنجان با مجموع 215 کیلوگرم مقام اول
2-مهدی سالاری از فارس با مجموع 182/5 کیلوگرم مقام دوم
3-محمد پوراندخت از ایلام با مجموع 150 کیلوگرم مقام سوم

دسته وزنی 93 کیلوگرم :
1-حمیدرضا نظریان از ایلام با مجموع 260 کیلوگرم مقام اول
2-اسدالله خارستانی از فارس با مجموع 242/5 کیلوگرم مقام دوم
3-سعید رشید نهالی از ایلام با مجموع 220 کیلوگرم مقام سوم

دسته وزنی 105 کیلوگرم :
1-عباس سینایی از مرکزی با مجموع 210 کیلوگرم مقام اول
2-محمدرضا احمدی از گناوه با مجموع 190 کیلوگرم مقام دوم
3-شریف امینی از فارس با مجموع 135 کیلوگرم مقام سوم

دسته وزنی 120 کیلوگرم :
1-توحید نصیری از زنجان با مجموع 175 کیلوگرم مقام اول
2-علیرضا عبدالهی از ایلام با مجموع 160 کیلوگرم مقام دوم

دسته وزنی بزرگسالان :

دسته وزنی 59 کیلوگرم :
1-مهدی ارباب از کرمانشاه با مجموع 150 کیلوگرم مقام اول
2-مهدی شجیراتی از ایلام با مجموع 145 کیلوگرم مقام دوم
3-جواد خلفی از زنجان با مجموع 142/5 کیلوگرم مقام سوم

دسته وزنی 66 کیلوگرم :
1-عباس سهرابی از ناهیدی خوزستان با مجموع 185 کیلوگرم مقام اول
2-محسن بهزادیان از کرمانشاه با مجموع 155 کیلوگرم مقام دوم
3-اکبر وحدانی از تبریز با مجموع 115 کیلوگرم مقام سوم

دسته وزنی 74 کیلوگرم :
1-منصور دولتی از ایلام الف با مجموع 187/5 مقام اول
2-امید الفتی از مرکزی با مجموع 187/5 کیلوگرم مقام دوم
3-جواد امشاسفند از ذوالفقار اصفهان با مجموع 185 کیلوگرم مقام سوم

دسته وزنی 83 کیلوگرم :
1-محمد محمدی از ایلام الف با مجموع 225 کیلوگرم مقام اول
2-بابک کوچک محسنی از بزرگی دماوند با مجموع 222/5 کیلوگرم مقام دوم
3-رسول صالحی از ذوالفقار اصفهان با مجموع 215 کیلوگرم مقام سوم

دسته وزنی 93 کیلوگرم :
1-مسلم فیلی از ایلام با مجموع 260 کیلوگرم مقام اول
2-جواد سقائی از مرکزی با مجموع 235 کیلوگرم مقام دوم
3-حبیب نقوی از کرمانشاه با مجموع 232/5 کیلوگرم مقام سوم

دسته وزنی 105 کیلوگرم :
1-حسن باقری از ایلام با مجموع 270 کیلوگرم مقام اول
2-غلامرضا صالحی از ذوالفقار اصفهان با مجموع 250 کیلوگرم مقام دوم
3- صلاح الدین از ایلام ب با مجموع 225 کیلوگرم مقام سوم

دسته وزنی 120 کیلوگرم :
1-محمد خلفه نیل ساز از مرکزی با مجموع 320 کیلوگرم مقام اول
2-محمد رحیمی از ایلام الف با مجموع 250 کیلوگرم مقام دوم
3-احمد ملایی از ذوالفقار اصفهان با مجموع 200 کیلوگرم مقام سوم

دسته وزنی 120+ کیلوگرم :
1-حامد حسن نژاد از کرمانشاه با مجموع 295 کیلوگرم مقام اول
2-داوود شرفی از ناهید دزفول با مجموع 255 کیلوگرم مقام دوم
3-وحید رضاخانی از ذوالفقار اصفهان با مجموع 220 کیلوگرم مقام سوم

رده سنی مستر 1 :


دسته وزنی 66 کیلوگرم :
1-علی هادیان از ایلام الف با مجموع 115 کیلوگرم مقام اول
2-حمید شعایی از ایلام الف با مجموع 85 کیلوگرم مقام دوم

دسته وزنی 74 کیلوگرم :
1-محمدرضا امینی از کرمانشاه با مجموع 165 کیلوگرم مقام اول

دسته وزنی 83 کیلوگرم :
1-مجید صنعت از فارس با مجموع 162/5 مقام اول
2-ارسلان عزیزیان از چهارمحال و بختیاری با مجموع 160 کیلوگرم مقام دوم
3-سعید شریفی از شهرداری ساوه با مجموع 120 کیلوگرم مقام سوم

دسته وزنی 93 کیلوگرم :
1-جهانگیر بختیاری از ایلام با مجموع 210 کیلوگرم مقام اول
2-علیرضا شیرسابقی از ایلام با مجموع 190 کیلوگرم مقام دوم
3-امیرعباس لطفعلی زاده از تبریز با مجموع 190 کیلوگرم مقام سوم

دسته وزنی 105 کیلوگرم :
1-افشین رجبی از ایلام الف با مجموع 245 کیلوگرم مقام اول
2-علی اشرف نر گرسی از ایلام با مجموع 217/5 مقام دوم
3-محمود محمدی از گناوه با مجموع 207/5 مقام سوم

دسته وزنی 120 کیلوگرم :
1-فرامرز جنیدی از برادران رضایی کرمانشاه با مجموع 215 کیلوگرم مقام اول
2-محمد شلمزاری از ناهید دزفول با مجموع 192/5 کیلوگرم مقام دوم
3-بهمن امانی از ایلام الف با مجموع 190 کیلوگرم مقام سوم

دسته وزنی 120+ :
1-امید شیخ بهایی از سپنتا اصفهان با مجموع 150 کیلوگرم مقام اول

نتایج رده سنی مستر دو :

دسته وزنی 74 کیلوگرم :
1-کریم گرشاسبی از ایلام با مجموع 110 کیلوگرم مقام اول
2-محمد اسماعیل اکبریاری از کوشش اصفهان با مجموع 140 کیلوگرم مقام اول

دسته وزنی 83 کیلوگرم :
1-اکبر رحیم زاده از کوشش اصفهان با مجموع 140 کیلوگرم مقام اول
2-کریم ملیح از شهرداری ساوه با مجموع 115 کیلوگرم مقام دوم

دسته وزنی 105 کیلوگرم :
1-محسن عاملی از سپنتا اصفهان با مجموع 160 کیلوگرم مقام اول
2-علیرضا فرامرزی از هیات ایلام با مجموع 90 کیلوگرم مقام دوم

دسته وزنی 120 کیلوگرم :
1-مصطفی چک از زنجان با مجموع 205 کیلوگرم مقام اول

نتایج رده سنی مستر 3 :

دسته وزنی 66 کیلوگرم :
1-حسین خلیل زاده میرهاشم از هیات ایلام با مجموع 105 کیلوگرم مقام اول

دسته وزنی 74 کیلوگرم :
1-محمد حسین رضایی از شهرداری ساوه با مجموع 90 کیلوگرم مقام اول

دسته وزنی 83 کیلوگرم :
1-حسین سرشار از همدان با مجموع 90 کیلوگرم مقام اول

دسته وزنی 93 کیلوگرم :
1-اسماعیل کاکایی از کرمانشاه برادران رضایی با مجموع 160 کیلوگرم مقام اول

دسته وزنی 105 کیلوگرم :
1-ناصر اسدی از سنندج کردستان با مجموع 160 کیلوگرم مقام اول

اسامی اورال

نوجوانان :
سعید بهادری از شیراز وزن 105 کیلوگرم با مجموع 200 کیلوگرم با امتیاز 120/96
جوانان :
حمیدرضا نظریان از ایلام وزن 93 کیلوگرم با مجموع 260 کیلوگرم با امتیاز 163/488
بزرگسالان :
محمد خلفه نیل ساز از مرکزی وزن 120 کیلوگرم با مجموع 320 کیلوگرم با امتیاز 185/696
مستر 1 :
افشین رجبی از ایلام وزن 105 کیلوگرم با مجموع 245 کیلوگرم با امتیاز 147/098
مستر 2 :
مصطفی چک از زنجان وزن 120 کیلوگرم با مجموع 205 کیلوگرم با امتیاز 119/24
مستر 3 :
اسماعیل کاکایی از برادران کرمانشاه وزن 93 کیلوگرم با مجموع 160 کیلو گرم با امتیاز 105/616

اسامی قهرمان تیم ها

مستر 1 :
مقام اول : تیم هیات ایلام الف از استان ایلام با 54 امتیاز
مقام دوم : تیم هیات کرمانشاه از استان کرمانشاه با 24 امتیاز
مقام سوم : تیم سپنتا از استان اصفهان با 20 امتیاز

مستر 2 :
مقام اول :تیم سپنتا اصفهان از استان اصفهان با 26 امتیاز
مقام دوم :تیم هیات ایلام از استان ایلام با 21 امتیاز
مقام سوم :تیم هیات ساوه از استان ساوه با 18 امتیاز

مستر 3 :
مقام اول :تیم هیات ایلام از استان ایلام با 21 امتیاز
مقام دوم :تیم برادران رضایی کرمانشاه از استان کرمانشاه با 12 امتیاز

بزرگسالان :
مقام اول :تیم هیات کرمامشاه با 53 امتیاز
مقام دوم :تیم هیات ایلام الف با 52 امتیاز
مقام سوم :تیم ذوالفقار اصفهان با 41 امتیاز

جوانان :
مقام اول :تیم هیات زنجان با 48 امتیاز
مقام دوم :تیم هیات فارس با 47 امتیاز
مقام سوم :تیم هیات ایلام با 46 امتیاز

نوجوانان :
مقام اول :تیم هیات زنجان با 57 امتیاز
مقام دوم :تیم مردان آهنین زنجان با 51 امتیاز

با تشکر از آقای جعفر پیری نیا
دبیر هیات بدنسازی و پرورش اندام استان ایلام
  • Like
  • 0
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما :
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد امنیتی :*
عکس خوانده نمی شود
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس