عضویت در سایت ورود
ورود به سایت


مربیانی که در فضای مجازی شئونات اسلامی را رعایت نمی کنند به کمیته انضباطی فراخوانده می شوند
0 14 بهمن 1394 1076

مربیانی که در فضای مجازی شئونات اسلامی را رعایت نمی کنند به کمیته انضباطی فراخوانده می شوند

خبرگزاری چمپکس نیوز : نایب رئیس بانوان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تاکید کرد این فدراسیون با بانوان ورزشکار و مربی که در فضای مجازی از عنوان ورزشی خود ...
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس