عضویت در سایت ورود
ورود به سایت


پایان رقابت های تیم اعزامی به مسابقات tiger classic
0 15 شهریور 1395 809

پایان رقابت های تیم اعزامی به مسابقات tiger classic

خبرگزاری چمپکس نیوز: تیم اعزامی مسابقات آزاد جهانی پرورش اندام بخارست، رومانی با مربیگری آقای محسن قرآن نویس و سرپرستی علی عسکری به کار خود پایان داد و ...
تصاویری از مسابقات پرورش اندام بخارست، رومانی
0 14 شهریور 1395 1618

تصاویری از مسابقات پرورش اندام بخارست، رومانی

خبرگزاری چمپکس نیوز: مرحله مقدماتی مسابقات آزاد جهانی پرورش اندام بخارست، رومانی برگزار گردید و حمید احمدی، علیرضا اسداللهی، سجاد نیکنام به مرحله نهای این ...
تیم اعزامی به مسابقات آزاد جهانی بخارست، رومانی
0 12 شهریور 1395 920

تیم اعزامی به مسابقات آزاد جهانی بخارست، رومانی

خبرگزاری چمپکس نیوز: تیم اعزامی به مسابقات آزاد جهانی پرورش اندام بخارست، رومانی، ساعت 5 صبح فرودگاه امام با مربیگری آقای محسن قرآن نویس و سرپرستی علی ...
مسابقات آزاد جهانی پرورش اندام (tiger classic)
0 08 شهریور 1395 1403

مسابقات آزاد جهانی پرورش اندام (tiger classic)

خبرگزاری چمپکس نیوز: علاقه مندان به مسابقات آزاد جهانی پرورش اندام بخارست، رومانی در چهار رشته ی پرورش اندام، فیزیک، قویترین مردان، MMA این مسابقات با ...
مسابقات آزاد جهانی پرورش اندام(tiger classic) بخارست،رومانی
0 09 تیر 1395 1487

مسابقات آزاد جهانی پرورش اندام(tiger classic) بخارست،رومانی

خبرگزاری چمپکس نیوز : علاقه مندان برای شرکت در مسابقات آزاد جهانی پرورش اندام بخارست، رومانی در چهار رشته ی پرورش اندام، فیزیک، قویترین مردان، MMA ...
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس