عضویت در سایت ورود
ورود به سایت


برنامه تمرینی 2 ماهه برای حجم خشک
2 26 اسفند 1395 24073

برنامه تمرینی 2 ماهه برای حجم خشک

خبرگزاری چمپکس نیوز: این برنامه به مدت 2 ماه و 5 جلسه در هفته می باشد و سه شنبه را کامل استراحت کنید تا بدن شما ریکاوری داشته باشد 1-پرس سینه هالتر ...
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس