عضویت در سایت ورود
ورود به سایت


موسی اسماعیل پور: نداشتن مسئولین دلسوز بزرگترین مشکل ورزش ماست
5 18 فروردین 1395 7593

موسی اسماعیل پور: نداشتن مسئولین دلسوز بزرگترین مشکل ورزش ماست

خبرگزاری چمپکس نیوز :موسی اسماعیل پور از بدنسازان شناخته شده کشورمان است که با داشتن کات زیبا و مقام های بسیار در این رشته ورزشی توجه علاقمندان به این ...
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس