عضویت در سایت ورود
ورود به سایت


چند نکته مهم برای تمرین عضلات پا
1 22 دی 1395 718

چند نکته مهم برای تمرین عضلات پا

خبرگزاری چمپکس نیوز: ۱- با وزنه های سنگین و در ست های کوتاه تمرین کنید: تمرین را با یک ست ۱۲ بار برای گرم کردن عضلات شروع کنید سپس در چند ست با وزنه سنگین ...
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس