عضویت در سایت ورود
ورود به سایت


جامعترین دوره آموزشی مباحث آسیب ورزشی,حرکات اصلاحی و علم تمرین
0 19 تیر 1396 436

جامعترین دوره آموزشی مباحث آسیب ورزشی,حرکات اصلاحی و علم تمرین

خبرگزاری چمپکس نیوز: دانشگاه تهران برگزار میکند جامعترین دوره آموزشی مباحث آسیب ورزشی,حرکات اصلاحی, علم تمرین و برنامه نویسی، در اين دوره تخصصي سعي مي شود ...
سمینار های آموزشی آشنایی با تمرینات مقاومتی و طراحی سیکل های سالیانه تمرین
0 04 تیر 1396 391

سمینار های آموزشی آشنایی با تمرینات مقاومتی و طراحی سیکل های سالیانه تمرین

خبرگزاری چمپکس نیوز:هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان در نظردارد، سمینارهای آموزشی با موضوعات آشنایی با تمرینات مقاومتی و طراحی سیکل های سالیانه ...
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس