عضویت در سایت ورود
ورود به سایت


» » شرایط شرکت در مسابقات پاور لیفتینگ تهران
بخشنامه مسابقات پرس سینه کشوری
1 12 بهمن 1395 1334

بخشنامه مسابقات پرس سینه کشوری

خبرگزاری چمپکس نیوز: اتحادیه پاورلیفتینگ جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد، مسابقات پرس سینه قهرمانی کشور را در تمامی رده های سنی در تاریخ 95/12/5 الی ...
بخشنامه مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور
0 20 دی 1395 733

بخشنامه مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور

خبرگزاری چمپکس نیوز: اتحادیه پاورلیفتینگ جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد، مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور را در تمامی رده های سنی در تاریخ 95/12/12 الی ...
بخشنامه مسابقات پرس سینه قهرمانی کشور
0 20 دی 1395 807

بخشنامه مسابقات پرس سینه قهرمانی کشور

خبرگزاری چمپکس نیوز: اتحادیه پاورلیفتینگ جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد، مسابقات پرس سینه قهرمانی کشور را در تمامی رده های سنی در تاریخ 95/12/5 الی ...
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس