عضویت در سایت ورود
ورود به سایت


» » مجتبی قبادی چند سال است به صورت حرفه ای این ورزش را دنبال میکند
مجتبی قبادی: بنیان و اساس حرفه ای بودن استراحت و تمرین است
2 23 اسفند 1395 1081

مجتبی قبادی: بنیان و اساس حرفه ای بودن استراحت و تمرین است

خبرگزاری چمپکس نیوز: مجتبی قبادی متولد اول مهر سال 1354 از شمیرانات، او بدنسازی را از سال 1372 شروع کرد و به مدت 20 سال نیز به عنوان مربی در این رشته ...
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس