عضویت در سایت ورود
ورود به سایت


اجرای حرکت تمرینی لت از جلو توسط سعید نائینی
7 22 فروردین 1396 463

اجرای حرکت تمرینی لت از جلو توسط سعید نائینی

خبرگزاری چمپکس نیوز: حرکت لت از جلو دست باز عضلات پشت را به خوبی تقویت می‌کند. منظور از عضلات پشت در اینجا منحصرا عضلات لاستیموس دورسی یا همان لت است که ...
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس