عضویت در سایت ورود
ورود به سایت


» » مسابقات بین المللی پرس بدون لوازم
بخشنامه مسابقات بین المللی پرس بدون لوازم
0 07 شهریور 1395 826

بخشنامه مسابقات بین المللی پرس بدون لوازم

خبرگزاری چمپکس نیوز: فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد یک دوره مسابقات بین المللی پرس بدون لوازمجام شهید اسماعیل اعلمی را در ...
قوانین مسابقات بین المللی پرس بدون لوازم
0 03 شهریور 1395 761

قوانین مسابقات بین المللی پرس بدون لوازم

خبرگزاری چمپکس نیوز: طی جلسه ای که اعضای هییت استانی اردبیل درمورد مسابقات بین المللی پرس بدون لوازم برگزار نمودند، مقرر گردید طی چند روز آینده بخشنامه ...
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس