عضویت در سایت ورود
ورود به سایت


» » مسابقات تک لیفت بدون لوازم
مسابقات تک لیفت بدون لوازم زنجان
0 04 آذر 1395 752

مسابقات تک لیفت بدون لوازم زنجان

خبرگزاری چمپکس نیوز: هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان در نظر دارد، مسابقات تک لیفت بدون لوازم قهرمانی استان را در تاریخ 26/9/95 با شرایط ذیل برگزار ...
مسابقات تک لیفت بدون لوازم زنجان
0 05 مرداد 1395 1334

مسابقات تک لیفت بدون لوازم زنجان

خبرگزاری چمپکس نیوز: کمیته پاورلیفتینگ استان زنجان در نظر دارد، یکدوره مسابقات تک لیفت بدون لوازم قهرمانی باشگاههای استان زنجان را راس ساعت 11 صبح روز ...
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس