عضویت در سایت ورود
ورود به سایت


شرکت‌کنندگان مسابقات جام‌کارگری باید موقع ثبت‌نام پاسپورت همراه داشته باشند
0 13 مرداد 1395 796

شرکت‌کنندگان مسابقات جام‌کارگری باید موقع ثبت‌نام پاسپورت همراه داشته باشند

خبرگزاری چمپکس نیوز: از آنجا که مسابقات جام‌کارگری حکم انتخابی جهت اعزام به مسابقات مسترالمپیای آماتوری روسیه است بنابراین شرکت‌کنندگان می‌بایست موقع ...
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس