عضویت در سایت ورود
ورود به سایت


» » مسابقات قهرمانی پرس سینه جهان 2016 -Denmark
مسابقات قهرمانی پرس سینه جهان  2016 -Denmark
0 12 اسفند 1394 3211

مسابقات قهرمانی پرس سینه جهان 2016 -Denmark

خبرگزاری چمپکس نیوز :اولین اعزام به مسابقات برون مرزی پرس سینه در سال 1395 هجری شمسی در اواخر فروردین ماه صورت خواهد گرفت، این مسابقات که در شهر رودبی ...
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس