عضویت در سایت ورود
ورود به سایت


مسابقات پاورلیفتینگ استان زنجان
0 26 مرداد 1395 701

مسابقات پاورلیفتینگ استان زنجان

خبرگزاری چمپکس نیوز: کمیته پاورلیفتینگ استان زنجان در نظر دارد، یکدوره مسابقات پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی باشگاه های استان زنجان را در مورخ 8 و 9 مهر ...
مسابقات تک لیفت بدون لوازم زنجان
0 05 مرداد 1395 1334

مسابقات تک لیفت بدون لوازم زنجان

خبرگزاری چمپکس نیوز: کمیته پاورلیفتینگ استان زنجان در نظر دارد، یکدوره مسابقات تک لیفت بدون لوازم قهرمانی باشگاههای استان زنجان را راس ساعت 11 صبح روز ...
مسابقات پرس سینه با لوازم استان زنجان
0 11 خرداد 1395 1285

مسابقات پرس سینه با لوازم استان زنجان

خبرگزاری چمپکس نیوز : کمیته پاورلیفتینگ استان زنجان در نظر دارد، یک دوره مسابقات پرس سینه با لوازم قهرمانی باشگاه های استان زنجان را راس ساعت 11 صبح روز ...
کلاس مربیگری درجه 3 آقایان و بانوان استان زنجان
0 27 اردیبهشت 1395 1345

کلاس مربیگری درجه 3 آقایان و بانوان استان زنجان

خبرگزاری چمپکس نیوز : هیات بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان در نظر دارد یک دوره کلاس مربیگری درجه 3، بدنسازی آقایان و بانوان را با شرایط ذیل برگزار نماید ...
سمینار برنامه نویسی تمرینات مقاومتی با رویکرد تغذیه برای بانوان
0 25 اردیبهشت 1395 1074

سمینار برنامه نویسی تمرینات مقاومتی با رویکرد تغذیه برای بانوان

خبرگزاری چمپکس نیوز : هیات بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان در نظر دارد سمینار 25 امتیازی، پیشنیاز شرکت در دوره های مربیگری درجه 3، با موضوع برنامه نویسی ...
نتایج مسابقات مچ اندازی استان زنجان
0 25 اردیبهشت 1395 1559

نتایج مسابقات مچ اندازی استان زنجان

خبرگزاری چمپکس نیوز : مسابقات مچ اندازی قهرمانی استان زنجان در دو گروه راست دست و چپ دست روز جمعه مورخ 95/2/24 در سالن شش هزار نفری مجموعه انقلاب زنجان با ...
سمینار تغذیه در دوره تفکیک عضلانی
0 25 اردیبهشت 1395 990

سمینار تغذیه در دوره تفکیک عضلانی

خبرگزاری چمپکس نیوز : هیات بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان در نظر دارد سمینار 25 امتیازی، پیش نیاز شرکت در دوره های مربیگری درجه 3، تغذیه در دوره تفکیک ...
مسابقات مچ اندازی بانوان استان زنجان
0 01 اردیبهشت 1395 1441

مسابقات مچ اندازی بانوان استان زنجان

خبرگزاری چمپکس نیوز : هیات بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان در نظر دارد، یک دوره مسابقات مچ اندازی قهرمانی استان زنجان ویژه بانوان را در دو گروه راست دست ...
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس