عضویت در سایت ورود
ورود به سایت


وحید کیان: استان اصفهان در برگزاری مسابقات نمونه است
2 08 اسفند 1394 3043

وحید کیان: استان اصفهان در برگزاری مسابقات نمونه است

خبرگزاری چمپکس نیوز :وحید کیان در مسابقات قهرمانی کشور که 24 بهمن ماه در ساری برگزار گردید توانست مقام اول پرورش اندام در دسته وزنی 90 کیلوگرم را به خود ...
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس