عضویت در سایت ورود
ورود به سایت


حرکات تمرینی محمد زیادی
0 06 فروردین 1396 421

حرکات تمرینی محمد زیادی

خبر گزاری چمپکس نیوز: محمد زیادی، تمامی حرکات را دوست دارم چون عاشق تناسب اندام هستم و تمامی عضلات برای من مهم و ...
حرکت تمرینی پرس سینه، توسط فرهنگ عباسیان
4 04 فروردین 1396 547

حرکت تمرینی پرس سینه، توسط فرهنگ عباسیان

خبرگزاری چمپکس نیوز: فرهنگ عباسیان در حال انجام حرکت پرس سینه با دستگاه 140کیلو گرم میباشد ...
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس